fbpx

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

BUDOWA PARKU WODNEGO PN. „FABRYKA WODY – NOWA GONTYNKA” WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), zwana dalej ustawą oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” i jest związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie budowa parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz z obiektem kultury w Szczecinie. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków przyszłej umowy.

Więcej informacji: http://bip.fabrykawody.eu/