fbpx

Wieści z budowy #9

Wieści z budowy #9

Na placu budowy Fabryki Wody, zmiany zachodzą każdego dnia. Budowa dwóch budynków posuwa się do przodu. Większość prac skupia się na robotach żelbetowych.

Do góry wystrzelił budynek przyszłego edukatorium. Kontynuowane są prace przy wykonywaniu stropu nad parterem i I piętrem budynku. Stawiane są słupy i ściany żelbetowe I piętra kolejnych sekcji budynku, prowadzone są prace przy rurażu w żelbetach dla instalacji podtynkowych. Wykonawca rozpoczął także prace żelbetowe przy budowie II piętra edukatorium. Na budynku basenowym wciąż są realizowane roboty przy budowie podbasenia. Rozpoczęto także wykonywanie zasypek podbasenia, w jednej z sekcji budynku.

Zmienia się także zagospodarowanie terenu. Realizowane są prace przy budowie zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej. Na zewnętrznym budynku szatniowym, rozpoczął się montaż kanalizacji podsadzkowej.

Inwestycja powstaje u zbiegu ulic 1 Maja, Emilii Sczanieckiej i Bożeny. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm w składzie: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 349,7 mln. Prace zakończą się w 2022 roku.