fbpx

Wieści z budowy #14

Wieści z budowy #14

Front robót na tej inwestycji jest ogromny. Trwa budowa dwóch głównych budynków kompleksu, prace toczą się w części zewnętrznej. Oto kolejny raport z budowy Fabryki Wody.

O tempie i intensywności prac niech świadczą liczby – ponad 200 osób (pracowników nadzoru, robót technicznych, budowlanych) jest aktualnie zaangażowanych w budowę całego kompleksu. Zmiany najbardziej są widoczne na budynku basenowym. To tutaj wciąż realizowane są prace żelbetowe. Istotnym etapem robót jest montaż niecek basenowych – pierwsza zainstalowana została niecka basenu sportowego. Prowadzone są teraz prace przy wykonywaniu obudowy basenu rekreacyjnego znajdującego w pomieszczeniu VIP. 

Na budynku edukatorium kontynuowane są roboty posadzkowe pierwszego i drugiego piętra. Trwają prace montażowe instalacji sanitarnych i teletechnicznych. Kontynuowane będzie również malowanie przeciwpożarowe stalowej kuli. 

Z kolei na łączniku obu budynków wykonano zasypki płyty fundamentowej oraz zabetonowano podposadzkową warstwę chudego betonu. W najbliższym czasie wykonywany będzie szalunek stropu łącznika.

Zobacz też:

facebook.com/FabrykaWody/

YouTube Fabryka Wody