fbpx

Tymczasowa organizacja pracy siedziby spółki

Tymczasowa organizacja pracy siedziby spółki

Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, do odwołania, zmianie ulegną zasady organizacji pracy siedziby spółki Fabryka Wody Sp. z o.o.

Sekretariat spółki będzie czynny, w dni robocze w godzinach 10:00-13:00 wyłącznie w celu przyjmowania i przekazywania wersji papierowej korespondencji wpływającej i wychodzącej.

Interesanci będą przyjmowani jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

W pozostałych sprawach prosimy o rezygnację z osobistego stawiennictwa i kontakt pod numerem telefonu 91-506-52-90 (dostępny w godzinach 7:30-15:30) lub drogą mailową pod adresem

Osoby chcące przekazać korespondencję poza wyznaczonymi powyżej godzinami, proszone są o pozostawienie korespondencji w skrzynce pocztowej umieszczonej przy wejściu do sekretariatu Spółki. Natomiast w celu uzyskania potwierdzenia odbioru korespondencji prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazanym powyżej numerem telefonu.