fbpx

Spółka Fabryka Wody powołana

Spółka Fabryka Wody powołana

W dniu 6 listopada br., Prezydent Piotr Krzystek podpisał akt notarialny powołujący Spółkę Fabryka Wody Sp. z o.o.

Jednocześnie powołana została Rada Nadzorcza Spółki w składzie:

  • Pani Iwona Bobrek – Przewodnicząca RN
  • Pan Grzegorz Wołek – Wiceprzewodniczący RN
  • Pan Marek Olszewski – członek RN

Na najbliższym posiedzeniu Rada Nadzorcza przyjmie Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. i rozpocznie postępowanie kwalifikacyjne, w wyniku którego powołany zostanie Prezes Zarządu Spółki. Do czasu wyłonienia Zarządu Spółkę reprezentować będzie mecenas Magdalena Gierczak-Korytkowska.