fbpx

Są chętni na zaprojektowanie wystawy edukacyjnej

Są chętni na zaprojektowanie wystawy edukacyjnej

Cztery podmioty zostały dopuszczone do postępowania na zaprojektowanie i dostawę nowoczesnej wystawy w części edukacyjnej Fabryki Wody. W dialogu konkurencyjnym wezmą udział:

Lp. Dopuszczeni do udziału
1. Trias AVI Sp. z o.o., ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa.
2. Konsorcjum firm:

New Amsterdam Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków;

Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch, ul. Długa 43/5, 31-147 Kraków;

Nolabel Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków.

3. Konsorcjum firm:

TDC POLSKA SP. Z O.O., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań;

KVORNING DESIGN APS, ul. Njalsgade 21E, 2300 Kopenhaga.

4. MAE Multimedia Art. &Education Sp. z o.o., ul. Batorego 8/1a, 80-251 Gdańsk.

 

W ramach postępowania zostanie wyłoniony wykonawca części edukacyjnej Fabryki Wody. Jego zadaniem będzie zaprojektowanie wnętrza Edukatorium (w tym eksponatów), wyprodukowanie ich, dostawa oraz ich montaż, a także późniejsze serwisowanie. Przyszły wykonawca będzie miał za zadanie kompleksowo wykończyć całą część edukacyjną Fabryki Wody.

Postępowanie prowadzone jest w formule dialogu konkurencyjnego. W efekcie dialogu powstanie SIWZ określający przedmiot zamówienia, na bazie którego uczestnicy dialogu zostaną zaproszeni do złożenia ofert na realizację zadania.

Harmonogram postępowania*:

 1. Przeprowadzenie dialogu – lipiec 2020 r.
 2. Zaproszenie do składania ofert – sierpień 2020 r.
 3. Składanie ofert – wrzesień – październik 2020 r.
 4. Ocena ofert – październik 2020 r.
 5. Zawarcie umowy – listopad 2020 r.

Maksymalny termin realizacji zamówienia – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy*. *Podane terminy są orientacyjne i będą przedmiotem dialogu z wykonawcami, w związku z powyższym mogą ulec zmianie.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 25 830 000,00 zł brutto.

Szczegóły dot. przedmiotu postępowania znajdują się na portalu zamówień publicznych.

Główne założenia wystawy w Ośrodku Kultury i Centrum Edukacyjnym

Tematem przewodnim wystawy ma być woda, jej znaczenie, rola, występowanie a także wpływ na nasze życie i cywilizację. Centrum Edukacyjne podzielone będzie na 6 poziomów, z których każdy poświęcony będzie innej tematyce. Każdy poziom – blok tematyczny będzie posiadać swojego „patrona” w postaci danej nauki, uzupełniony o wystawy z pozostałych dziedzin nauki:

 1. Kosmos– blok, w którym poruszone zostaną tematy związane z wodą we wszechświecie, uwarunkowaniami kosmicznymi umożliwiającymi powstanie życia na Ziemi oraz eksploracją kosmosu. Patron – fizyka/matematyka.
 2. Klimat– blok, w którym tematyka wody ma mieć aspekt związany z szeroko rozumianymi zjawiskami klimatycznymi oraz ich wpływem na życie na Ziemi. Patron – Geografia.
 3. Ocean– blok nawiązujący do wody, która zajmuje większość powierzchni Ziemi. Przedstawiona jest ona w aspekcie życia, rozwoju, oraz zagrożeń związanych z wszechoceanem. Patron – Biologia.
 4. Człowiek– blok przedstawiający aspekt wody w życiu i rozwoju organizmu człowieka. Patron – Chemia.
 5. Cywilizacja Wody– blok ukazujący powstawanie i rozwój cywilizacji wokół rzek, a także wykorzystanie energii i możliwości jakie daje woda w codziennym życiu. Patron- Humanizm.
 6. Hydroinżynieria– blok dotyczący wynalazków powstałych w oparciu o wodę, które zmieniły bieg historii. Patron – Historia.

Dzięki aranżacji wnętrz, wirtualnym przewodnikom (którzy będą oprowadzać po eksponatach poprzez animacje, filmiki, dźwięk) zwiedzający mają poczuć się jak prawdziwi odkrywcy, którzy nie boją się pytać, wątpić i badać otaczający świat. Dzięki testom i analizom znajdą odpowiedź na nurtujące ich pytania. Edukatorium będzie dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników bez względu na ich wiek, możliwości poznawcze, poziom wiedzy oraz ich niepełnosprawności. W związku z tym, że Edukatorium będzie integralną częścią Parku Wodnego, zwiedzający będą mieli możliwość zweryfikowania swojej wiedzy w grze interaktywnej w części aquaparkowej.

www.facebook.com/FabrykaWody/

YouTube Fabryka Wody