fbpx

Fabryka Wody Sp. z o. o. powstała w wyniku realizacji Uchwały Nr XXXII/848/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Fabryka Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. Akt założycielski został podpisany w dniu 6 listopada 2017 r.,

Spółka została powołana w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektu aquaparku składającego się z części wewnętrznej i zewnętrznej wraz z częścią edukacyjną oraz zarządzanie wybudowanym obiektem, co stanowi realizację zadań własnych Gminy Miasto Szczecin określonych w art. 7 ust.1 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, o charakterze użyteczności publicznej.

Organy:

Zarząd:

  • Konrad Stępień – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Iwona Bobrek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Wołek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Maria Wysocka-Orlik – Sekretarz Rady Nadzorczej