fbpx

Konkurs na Aquapark rozstrzygnięty

Konkurs na Aquapark rozstrzygnięty

Poznaliśmy laureatów konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Parku Wodnego pn.”Fabryka Wody – Nowa Gontynka”. Zwycięski projekt przygotowała pracowania DreamWorlds z Mysłowic.Szczeciński  aquapark będzie wyróżniał się wyglądem na tle podobnych obiektów. Odchodząc od najbardziej oczywistej i nieco wyeksploatowanej już stylizacji w postaci plastikowych palemek, statku piratów, rafy koralowej czy błękitnej laguny – szczecińskiej Fabryce Wody zostanie nadany wyjątkowy design.

Czerpiąc z inspiracji dwubiegunowego miasta, powstał obiekt reprezentujący zarówno człowieka jak i naturę – prostokreślny, a zarazem krzywoliniowy. Dzięki swoim kształtom maksymalnie wykorzystuje ukształtowanie terenu oraz nasłonecznienie nawiązując do historycznej kaskady wodnej. Centralna część budynku – hol wejściowy, jest wyeksponowany za pomocą alei lipowej. Binarny hol, stanowi most łączący oba skrzydła budynku dostępne z każdej strony. W ten sposób w samym sercu kompleksu pojawia się strefa publiczna ogólnodostępna zarówno z zewnątrz jak i z każdej strefy wewnętrznej. Powstały punkt widokowy z rozpościerającym się widokiem na srebrzącą się rzekę oraz kaskadę wodną zwieńczony został kawiarnią. Punkt spotkań, tętniący życiem, umożliwia swobodny przepływ ludzi w górę i w dół promenady, zapraszając każdego przechodnia do dalszej eksploracji i spędzenia swojego wolnego czasu.

Symbolem projektu jest RZEKA – element miastotwórczy, ekonomiczny i ekologiczny nadający charakter metropolii, wyróżniający Szczecin spośród innych miast. Stanowi motyw przewodni każdej z 5 stref budynku takich jak:

 • Przestrzeń publiczna  zewnętrzna – otwarta dla wszystkich, umożliwiająca niezakłócony przepływ ludzi i myśli, będąca miejscem relaksu, spotkań, a jednocześnie miejscem nauki;
 • Binarny hol wejściowy – zapewniający łatwy dostęp, będący zaproszeniem do dalszej eksploracji budynku, pierwszym kontaktem z wiedzą i atrakcjami, które kryją się we wnętrzu obiektu;
 • Edukatorium i centrum rozrywkowe – podporządkowane strumieniowi informacji, kierujące do sal edukacyjnych, których kształt został oparty o wzór chemiczny cząsteczki H2O;
 • Hala Basenowa – po raz pierwszy ujęta w formule przepływającej rzeki, prowadzi użytkowników przez wszystkie atrakcje;
 • Baseny zewnętrzne – wykorzystujące różnicę terenu w sposób naturalny tworząc kaskady i następujące po sobie baseny;
 • Strefa Saunarium – przedstawiona w formie intrygującego cieku wodnego opływającego wszystkie sauny i wypoczywalnie, nadając naturalny a zarazem nowoczesny charakter;

Uzasadnienie sądu konkursowego

W ocenie Sądu konkursowego, wśród najwyższych walorów przedstawionej – nagrodzonej I NAGRODĄ – pracy należy wskazać na rozwiązania przestrzenne wpisujące obiekt w istniejące ukształtowanie terenu oraz walory zaprojektowanego dojścia do obiektu oraz strefy wejściowej, w nawiązaniu do wartości krajobrazowych i przyrodniczych lokalizacji. Elementy te wpisują się ponadto w realizowaną ideę marki miasta „Szczecin- Floating Garden” – łącząc wodę, elementy przyrodnicze i bezpośrednie otoczenie w jedną, spójną całość.
Przedstawione w pracy rozwiązania funkcjonalne charakteryzują się najwyższymi spośród ocenianych prac walorami użytkowymi, łączącymi umiejętnie funkcje rozrywkową i poznawczą – edukacyjną.
Towarzyszące rozwiązaniom funkcjonalnym rozwiązania przestrzenne i estetyczne ukierunkowane zostały na przyszłego użytkownika i gwarantują komfortowe oraz atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, w przyjaźnie i estetycznie zaprojektowanym wnętrzu obiektu.
Praca w stopniu najwyższym uprawdopodabnia realizację idei obiektu, którego główny cel został podporządkowany przyszłemu użytkownikowi AQUAPARKU – zarówno mieszkańcom Szczecina, jak i  gościom odwiedzającym miasto.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Aquaparku był realizacyjny otwarty i dwuetapowy. Do I etapu wpłynęło 13 prac konkursowych, spośród  których do II etapu Sąd Konkursowy zakwalifikował 5 prac. Do II etapu wpłynęło 5 prac konkursowych.

Laureaci

1 miejsce DreamWorlds Sp. z o.o. Sp. k., ul. Obrzeżna Północna 17b 41-400 Mysłowice
2 miejsce Consultor Sp. z o.o. ul. Pietrusińskiego 19 61-418 Poznań

Równorzędne wyróżnienia:

 • ETC Architekci Sp. z o.o. Sp. k. al. Wiśniowa 36a 53-137 Wrocław
 • Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj ul. Mickiewicza 118/5
71-140 Szczecin
 • Metropolis Sp. z o.o. Sp. k. ul. Narutowicza 12 70-240 Szczecin

Nagrody:

 • I NAGRODA – 70 000,00 zł brutto
  oraz
  zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. II
 • NAGRODA – 40 000,00 zł brutto
  trzy wyróżnienia po 30 000,00 zł brutto

Wystawę prac konkursowych będzie można oglądać w foyer starej filharmonii (I piętro gmachu Urzędu, nad Salą Sesyjną) od 28 listopada 2016 r. do 02 stycznia 2017 r. w godz. 8.00 – 15.00. Fabryka Wody to wodny park edukacyjny, w centrum Szczecina, o regionalnym i transgranicznym zasięgu. Stawiając na doświadczenie obcowania z wodą, projekt zakłada połączenie w jednym miejscu: rekreacji, rozrywki  i edukacji.  To kolejne przedsięwzięcie osadzone w wizji rozwoju miasta – ekologicznej  metropolii  otoczonej wodą i zielenią, Szczecina Floating Garden 2050. Realizacja tej inwestycji jest jednym z elementów Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina.

Inwestycja polegająca na budowie Parku Wodnego obejmuje:

 • budowę obiektu o minimalnej, łącznej powierzchni zabudowy 13 000 m2, tj. „głównego obiektu kubaturowego Parku Wodnego”,
 • realizację zagospodarowania terenu o minimalnej powierzchni 3,5 ha, związanego bezpośrednio z obiektem Parku Wodnego.Inwestycja będzie dwuetapowa. W pierwszym etapie zrealizowana zostanie:
 • część basenowa Parku Wodnego (zewnętrzna i wewnętrzna) – o powierzchni zabudowy min. 8 000 m2
 • część kulturalno-rozrywkowa – o powierzchni zabudowy min. 2 000 m2

Drugi etap inwestycji obejmie część kulturalno – rozrywkową o powierzchni zabudowy min. 3 000 m2. Stanowić ona będzie rozbudowę części kulturalno rozrywkowej realizowanej w pierwszym etapie.

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac – związanych budową, wyposażeniem oraz przekazaniem do użytkowania obiektu Parku Wodnego nie może przekroczyć 100 000 000,00 PLN netto. Powyższa kwota dot. I etapu inwestycji.
Koszt opracowania dokumentacji dla I etapu inwestycji nie może przekroczyć 5 300 000,00 PLN netto.