fbpx
Etap 1
Etap 2
Etap 3
Etap 4
Etap 5
Etap 6
Etap 7
Etap 8
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy szczecińskiego Aquaparku – Fabryki Wody
Rozstrzygnięcie konkursu
Rozpoczęcie prac projektowych
Powołanie Spółki Fabryka Wody
Uzyskanie pozwolenia na budowę
Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy prac budowlanych
Rozpoczęcie prac budowlanych
Zakończenie inwestycji

Maj 2016 r.
Listopad 2016 r.
Luty 2017 r.
Listopad 2017 r.
Kwiecień 2018 r.
2018 r.
2019 r.
2022 r.