fbpx

Fabryka Wody – ogłoszenie konkursu

Fabryka Wody – ogłoszenie konkursu

Rozpoczął się konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy szczecińskiego Aquparku – Fabryki Wody.Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników przeznaczonej do realizacji koncepcji architektonicznej budowy Parku Wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Pragnę z przyjemnością poinformować, ze dziś w Europejskim Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się ogłoszenie o konkursie architektonicznym na budowę nowego obiektu w Szczecinie jakim jest Aquapark. Mam nadzieję, że w wyniku tego konkursu doprowadzimy do wyboru najlepszego rozwiązania architektonicznego, które będziemy mogli następnie zrealizować. Nowy obiekt będzie pełnił nie tylko funkcje rekreacyjne, ale stanie się również miejscem, w którym zarówno dzieci, jak i dorośli, będą mogli dowiedzieć się wiele o wodzie.– powiedział podczas dzisiejszego briefingu prezydent Piotr Krzystek.

Konkurs jest realizacyjny, otwarty, dwuetapowy. Do II etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie 5 uczestników, którzy dokonają rozwinięcia koncepcji projektowej przedstawionej w I etapie.

Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ww. podmioty występujące wspólnie.

W wyniku konkursu wybrany zostanie zwycięzca, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji budowy Parku Wodnego.

Inwestycja polegająca na budowie Parku Wodnego obejmuje:

  • budowę obiektu o minimalnej, łącznej powierzchni zabudowy 13 000 m2, tj. „głównego obiektu kubaturowego Parku Wodnego”,
  • realizację zagospodarowania terenu o minimalnej powierzchni 3,5 ha, związanego bezpośrednio z obiektem Parku Wodnego.

Inwestycja będzie dwuetapowa. W pierwszym etapie zrealizowana zostanie:

  • część basenowa Parku Wodnego (zewnętrzna i wewnętrzna) – o powierzchni zabudowy min. 8 000 m2
  • część kulturalno-rozrywkowa – o powierzchni zabudowy min. 2 000 m2

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac – związanych z budową, wyposażeniem oraz przekazaniem do użytkowania obiektu Parku Wodnego nie może przekroczyć 100 000 000,00 PLN netto. Powyższa kwota dot. I etapu inwestycji.

Koszt opracowania dokumentacji dla I etapu inwestycji nie może przekroczyć 5 300 000,00 PLN netto.

Konkurs organizowany jest przy wsparciu merytorycznym ze strony Stowarzyszenia Architektów Polskich. Przewodniczącym składu sądu konkursowego został architekt Ryszard Jurkowski, jeden z najbardziej znanych architektów w kraju, wieloletni przedstawiciel SARP.

Przewodniczący Sądu Konkursowego:
arch. Ryszard Jurkowski – Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Katowice
Sędzia Referent:
arch. Ireneusz Lech – Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Szczecin
Członkowie Sądu Konkursowego:
arch. Marek Sietnicki – Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Szczecin
arch. Jarosław Bondar – Architekt Miasta w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin
Iwona Miller-Rutkowska – Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Szczecin
arch. Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta, Urząd Miasta Szczecin

14.06.2016 r. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
06.09.2016 r. Ostateczny termin składania prac konkursowych w I etapie konkursu
15.11.2016 r. Ostateczny termin składania prac konkursowych w II etapie konkursu
25.11.2016 r. Ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz dyskusja pokonkursowa

Dla uczestników konkursu przewidziane zostały atrakcyjne nagrody finansowe.

I NAGRODA – 70 000,00 zł brutto
oraz
zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

II NAGRODA – 40 000,00 zł brutto
trzy wyróżnienia po 30 000,00 zł brutto

Informacje oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50547.asp

Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Szczecin.