fbpx

Duże zainteresowanie Aquaparkiem

Duże zainteresowanie Aquaparkiem

To będzie jedna z największych inwestycji kubaturowych w Szczecinie. Nie dziwi zatem duże zainteresowanie przetargiem, a tym samym liczba zadanych pytań. Konieczność opracowania odpowiedzi oraz czas potrzebny na zapoznanie się potencjalnych oferentów z ich treścią, oznacza wydłużenie procedury przetargowej.

Od momentu ogłoszenia przetargu wpłynęło ponad 320 pytań ze strony potencjalnych oferentów. Ich zakres jest bardzo szeroki. W pytaniach pojawiają się m.in. prośby o:

  • wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia,
  • uzupełnienie dokumentacji technicznej – projektowej,
  • wydłużenie terminu składania ofert ze względu na bardzo obszerny zakres oraz złożoność techniczną projektu.

Pierwsza pula odpowiedzi na ponad 100 pytań została już opublikowana. Wraz z nią, z uwagi na wnioski potencjalnych oferentów, wydłużono również termin składania ofert do godz. 12.00, 30 stycznia 2019 roku. Oferty należy składać w pok. nr 9 w siedzibie spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. przy ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin.

Odpowiedzi na zadane pytania oraz pytania, które w sposób ciągły napływają do Zamawiającego, będą udzielane na bieżąco po ich opracowaniu przez Komisję Przetargową.

Co jest przedmiotem zamówienia?

Budowa nowoczesnego i wielofunkcyjnego parku wodnego z funkcjami sportowymi, rekreacyjnymi oraz elementami edukacyjnymi.

Szczeciński Aquapark składać się będzie z hali basenowej z basenami rekreacyjnymi i zjeżdżalniami, strefy basenu sportowego, strefy wellness i jednego z największych w kraju saunariów. W części zewnętrznej znajdą się baseny rekreacyjne oraz plaża. Dodatkowo przewidziane zostały strefa sportowa oraz rozrywkowa z kręgielnią, stołami do bilarda, ścianką wspinaczkową, siłownią czy kortami do squasha.

Jedną z cech charakterystycznych inwestycji jest również edukatorium. Znajdą się w nim przestrzenie ekspozycyjne oraz laboratoria, w których przeprowadzane będą eksperymenty naukowe związane z wodą.

Zgodnie z warunkami przetargu inwestycja powinna być zrealizowana w terminie 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.