fbpx

Czas na zaprojektowanie wystawy

Czas na zaprojektowanie wystawy

Spółka Fabryka Wody Sp. z o.o. opublikowała postępowanie na „Zaprojektowanie, dostawę z montażem i serwisowaniem nowoczesnej wystawy w części edukacyjnej parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie”. 

W ramach postępowania zostanie wyłoniony wykonawca części edukacyjnej Fabryki Wody. Jego zadaniem będzie zaprojektowanie wnętrza Edukatorium (w tym eksponatów), wyprodukowanie ich, dostawa oraz ich montaż, a także późniejsze serwisowanie. Przyszły wykonawca będzie miał za zadanie kompleksowo wykończyć całą część edukacyjną Fabryki Wody. Postępowanie prowadzone będzie w formule dialogu konkurencyjnego. Oznacza to, że potencjalni wykonawcy, którzy się zgłoszą oraz spełnią warunki określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszeni do dialogu. W efekcie dialogu powstanie SIWZ określający przedmiot zamówienia, na bazie którego uczestnicy dialogu zostaną zaproszeni do złożenia ofert na realizację zadania.

Termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 11 maja 2020 r. o godzinie 12.00.

Wstępny harmonogram postępowania:

 1. Ocena wniosków – czerwiec 2020 r.
 2. Przeprowadzenie dialogu – lipiec 2020 r.
 3. Zaproszenie do składania ofert – sierpień 2020 r.
 4. Składanie ofert – wrzesień – październik 2020 r.
 5. Ocena ofert – październik 2020 r.
 6. Zawarcie umowy – listopad 2020 r.

Maksymalny termin realizacji zamówienia – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. *Podany termin realizacji zamówienia jest orientacyjny, będzie przedmiotem dialogu z wykonawcami.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 25 830 000,00 zł brutto.

Szczegóły dot. przedmiotu postępowania znajdują się na portalu zamówień publicznych.

Główne założenia wystawy w Ośrodku Kultury i Centrum Edukacyjnym

Tematem przewodnim wystawy ma być woda, jej znaczenie, rola, występowanie a także wpływ na nasze życie i cywilizację. Centrum Edukacyjne podzielone będzie na 6 poziomów, z których każdy poświęcony będzie innej tematyce. Każdy poziom – blok tematyczny będzie posiadać swojego „patrona” w postaci danej nauki, uzupełniony o wystawy z pozostałych dziedzin nauki:

 1. Kosmos – blok, w którym poruszone zostaną tematy związane z wodą we wszechświecie, uwarunkowaniami kosmicznymi umożliwiającymi powstanie życia na Ziemi oraz eksploracją kosmosu. Patron – fizyka/matematyka.
 2. Klimat – blok, w którym tematyka wody ma mieć aspekt związany z szeroko rozumianymi zjawiskami klimatycznymi oraz ich wpływem na życie na Ziemi. Patron – Geografia.
 3. Ocean – blok nawiązujący do wody, która zajmuje większość powierzchni Ziemi. Przedstawiona jest ona w aspekcie życia, rozwoju, oraz zagrożeń związanych z wszechoceanem. Patron – Biologia.
 4. Człowiek – blok przedstawiający aspekt wody w życiu i rozwoju organizmu człowieka. Patron – Chemia.
 5. Cywilizacja Wody – blok ukazujący powstawanie i rozwój cywilizacji wokół rzek, a także wykorzystanie energii i możliwości jakie daje woda w codziennym życiu. Patron- Humanizm.
 6. Hydroinżynieria – blok dotyczący wynalazków powstałych w oparciu o wodę, które zmieniły bieg historii. Patron – Historia.

Dzięki aranżacji wnętrz, wirtualnym przewodnikom (którzy będą oprowadzać po eksponatach poprzez animacje, filmiki, dźwięk) zwiedzający mają poczuć się jak prawdziwi odkrywcy, którzy nie boją się pytać, wątpić i badać otaczający świat. Dzięki testom i analizom znajdą odpowiedź na nurtujące ich pytania. Edukatorium będzie dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników bez względu na ich wiek, możliwości poznawcze, poziom wiedzy oraz ich niepełnosprawności. W związku z tym, że Edukatorium będzie integralną częścią Parku Wodnego, zwiedzający będą mieli możliwość zweryfikowania swojej wiedzy w grze interaktywnej w części aquaparkowej.